ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДП “СЕТАМ” №141

від “26” листопада 2018 року

 

 

ПРАВИЛА

проведення земельних електронних торгів з реалізації земельних ділянок (або прав на них) комунальної власності у формі аукціону

 

I.Загальні положення

1.1. У Правилах проведення електронних земельних торгів (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ сторінка у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів Ліцитатора), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація користувачів, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Організатор електронних земельних торгів – орган місцевого самоврядування, що здійснює повноваження щодо реалізації права комунальної власності на земельні ділянки і уклала з виконавцем електронних земельних торгів договір про проведення електронних земельних торгів

Виконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з Організатором земельних торгів договір про їх проведення та з Оператором системи електронних земельних торгів — договір про використання системи електронних земельних торгів;

Оператор системи електронних земельних торгів - юридична особа, що відповідно до укладених договорів з Організатором та Виконавцем забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів та є ліцитатором електронних земельних торгів;

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються виконавцем для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками електронних торгів, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок виконавця для участі у електронних торгах у розмірі 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису));

Реєстраційний внесок — плата за участь в аукціоні, що визначається виконавцем та не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів;

Електронні земельні торги - продаж лотів шляхом проведення аукціону через систему електронних земельних торгів;

Користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася у системі електронних земельних торгів;

Крок електронних земельних торгів - надбавка, на яку в ході електронних земельних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Значення кроку електронних земельних торгів установлюється організатором електронних земельних торгів у розмірі до 0,5 відсотка стартової ціни лота;

Лот – земельна ділянка комунальної власності або право (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельну ділянку комунальної власності, що виставляється на електронних земельних торгах;

Особистий кабінет користувача та/або учасника, та/або організатора - розділ системи електронних земельних торгів, в якому розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги. Доступ до особистого кабінету користувача та/або учасника, та/або організатора, та/або виконавця, та/або оператора має користувач та/або учасник, та/або організатор, та/або виконавець, та/або оператор, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та паролю);

Переможець електронних земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

Спостерігач електронних земельних торгів - користувач Інтернету, який спостерігає за проведенням електронних земельних торгів та не може подавати свої цінові пропозиції;

Стартова ціна лоту - вартість лота, затверджена організатором електронних земельних торгів та відображена в оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

Учасник електронних земельних торгів - користувач, допущений виконавцем електронних земельних торгів до участі в електронних земельних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

Ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни та поняття, наведені у даних Правилах, вжиті у значеннях згідно Земельного кодексу України.

1.2. Оператор системи електронних земельних торгів забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних земельних торгів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них електронного цифрового підпису відповідно до вимог статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка наручно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

 • визначення переможця електронних торгів.

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Виконавець електронних земельних торгів після отримання від Організатора електронних земельних торгів документів та матеріалів щодо лота забезпечує опублікування в системі електронних земельних торгів оголошення (інформаційного повідомлення) про проведення електронних земельних торгів.

3.2. В оголошенні про проведення електронних земельних торгів зазначається:

1) загальна інформація про електронні торги:

  • відомості про організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса),
  • порядок оформлення участі в електронних торгах,
  • дата внесення інформаційного повідомлення про електронні торги,
  • строк підготовки до проведення електронних торгів,
  • кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах,
  • дата і час початку електронних торгів,
  • дата і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій),
  • строки сплати та розмір гарантійного та реєстраційного внесків, реквізити рахунків виконавця, на які вносяться внески (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу).

 

2) інформація про лот:

  • номер лота,
  • вид майна,
  • місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер,
  • цільове призначення,
  • умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах,
  • фотографічне зображення майна (за наявності),
  • стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою,
  • крок електронних торгів,
  • найменування та адреса організатора земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з лотом,
  • текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи орендаря,
  • сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

3.3. Оператор системи електронних земельних торгів не несе відповідальність за достовірність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи електронних земельних торгів, а також за достовірність інформації, зазначеної у інформаційному повідомленні про продаж лота.

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана не пізніше ніж за три робочих дні до проведення електронних земельних торгів зареєструватися на Веб-сайті, подати заяву про участь в таких торгах і сплатити реєстраційних та гарантійний внески. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем;

– номер контактного телефону;

– логін і пароль;

- поштова адреса;

- номер паспорту та серія (за наявності).

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

– логін і пароль.

- інші документи для підтвердження повноважень представника.

4.2.Заява про участь в електронних земельних торгах подається користувачем у системі електронних земельних торгів за кожним лотом окремо. Один користувач може бути одночасно учасником кількох електронних земельних торгів.

У заяві про участь в електронних земельних торгах містяться такі відомості:

адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;

контактний номер телефону;

поштова адреса;

реквізити рахунку учасника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заява.

Крім того:

користувач - фізична особа додає до зазначеної заяви копію довідки про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті), а іноземний громадянин та особа без громадянства зазначають у заяві прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іноземної держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа;

користувач - фізична особа - підприємець зазначає у заяві прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера);

користувач - юридична особа зазначає у заяві найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, уповноваженої підписувати від її імені документи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та державу, в якій зареєстрована юридична особа.

Разом із заявою про участь в електронних земельних торгах подаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків тощо).

4.3. Користувач сплачує гарантійний та реєстраційний внески в будь-якій установі банку або за допомогою платіжних систем на реквізити, зазначені Виконавцем в оголошенні про торги.

4.4. Заява про участь в електронних земельних торгах подається не пізніше ніж за три робочих дні до їх проведення. Заяви, подані після завершення зазначеного строку, виконавцем електронних земельних торгів не приймаються.

4.5. Прийом заяв про участь в електронних земельних торгах починається з моменту розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів і закінчується за три робочих дні до початку їх проведення.

4.6. Заява про участь в електронних земельних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути засвідчені електронним цифровим підписом фізичної особи або керівника (уповноваженої особи) юридичної особи чи електронним цифровим підписом юридичної особи, спеціально призначеним для таких цілей (для юридичних осіб).

4.7. Виконавець електронних земельних торгів забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних користувачів, які подали заяву про участь в електронних земельних торгах, та відповідає за дотримання законодавства про захист персональних даних.

4.8. Виконавець забезпечує перевірку відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 4.2. цих Правил, та у разі її відповідності, не пізніше наступного дня після отримання документів та оплат реєстраційного та гарантійного внесків, надсилає йому аукціонний вхідний квиток.

4.9. Після отримання аукціонного вхідного квитка учасником, система автоматично змінює його статус на “Затверджений”.

4.10. У разі зазначення під час реєстрації недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі, передбачених цими Правилами, неможливості набуття права користування земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням виконавець електронних земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання заяви та/або документів не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням підстави недопуску.

4.11. Оператор системи електронних земельних торгів забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації учасників.

4.12. Користувач має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись із предметом лота, який виставлено на електронні земельні торги. Ознайомлення з лотом, його демонстрація здійснюються організатором електронних земельних торгів. Виконавець електронних земельних торгів забезпечує при цьому лише ознайомлення з контактними даними осіб, уповноважених організатором електронних земельних торгів на демонстрацію лота.

V. Проведення електронних торгів

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів у формі аукціону. 

5.2. Строк підготовки до проведення електронних торгів встановлюється Організатором і становить від 30 до 90 днів від дати публікації оголошення про проведення електронних торгів.

5.3. Електронні земельні торги розпочинаються в робочий день, визначений в оголошенні про їх проведення. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня. Час початку та час закінчення електронних земельних торгів зазначається в оголошенні про їх проведення.

5.4. Усі учасники, що були допущені виконавцем, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники вносять свої цінові пропозиції щодо лота з кроком підвищення ставки. Перша цінова пропозиція може бути такою самою, як стартова ціна лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, що вища за попередню на встановлений виконавцем електронних земельних торгів крок (кроки). Часом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований системою час надходження цінової пропозиції учасника електронних земельних торгів. Зареєстрований учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.

 

5.5. У разі коли протягом трьох хвилин після надходження останньої цінової пропозиції не запропоновано вищу ціну, виконавець електронних земельних торгів закінчує торги за лотом одночасно з поданням звукового сигналу та висвітленням слова “Продано”, ціни продажу лота за останньою запропонованою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, та номера переможця.

5.6. Інформація про хід електронних земельних торгів оновлюється відразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції, про надходження якої повідомляються усі учасники.

5.7. Переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних земельних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

5.8. Переможець електронних земельних торгів зобов'язаний підписати протокол електронних земельних торгів (шляхом накладення на нього електронного цифрового підпису) протягом 15 хвилин з моменту його формування у своєму особистому кабінеті. У випадку непідписання переможцем торгів протоколу протягом вказаного строку, його ставка системою анулюється, а статус такого учасника змінюється на “Відмовився”.

5.9. Через 3 хвилини аукціон відновлюється  зі збереженням попередніх умов  його проведення (ставка переможця, який не підписав протокол, не враховується) та продовжується згідно порядку, встановленого в пунктами 5.4.-5.5 цих Правил.

5.10. У випадках, передбачених пунктами 5.8.-5.9 цих Правил, електронні земельні торги тривають не пізніше 23:45.

5.11. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися. У такому випадку, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 3 (трьох) банківських днів з визнання електронних торгів такими, що не відбулися.

5.12. Оператор системи електронних торгів забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

 

 

VI. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів. До протоколу вноситься така інформація:

– номер лоту;

– назва та опис лоту;

– умови проведення електронних торгів;

– учасники електронних торгів;

– початкова ціна продажу;

– хід проведення електронних торгів;

– переможець торгів та його цінова пропозиція;

– унікальний номер переможця;

– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті;

– банківські реквізити Організатора та/або Виконавця, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

6.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця, Виконавця, Організатора електронних земельних торгів та Оператора системи.

6.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 6.1. цих Правил, зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

6.3. Протокол електронних земельних торгів підписується переможцем електронних земельних торгів, оператором системи електронних земельних торгів як ліцитатором електронних земельних торгів (його представником), виконавцем електронних земельних торгів та організатором електронних земельних торгів за допомогою електронного цифрового підпису з накладенням електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеним для таких цілей (для юридичних осіб), в день проведення електронних земельних торгів.

6.4. За результатами електронних земельних торгів укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

 

6.5. Облік та зберігання всіх електронних протоколів здійснюються в системі.

6.6. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.

6.7. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, якщо результати торгів анульовано організатором і жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову) повертаються виконавцем електронних земельних торгів усім учасникам, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня їх проведення.

6.8. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

VIІ. Скасування, анулювання елетронних земельних торгів та визнання їх такими, що не відбулися

7.1. Земельні торги до їх проведення можуть бути скасовані організатором електронних земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

7.2. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

7.3. У разі скасування торгів виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.

7.4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота.

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

7.5. Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

7.6. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.

7.7. Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

7.8. У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

в) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

г) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

7.9. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

7.10. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

7.11.Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною.